Ubezpieczenie OC

Home »  Ubezpieczenie OC

UBEZPIECZENIE OC

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym polegającym na objęciu przez zakład ubezpieczeń odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdem – innym osobom lub ich mieniu. Z tytułu OC towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie poszkodowanym niezależnie od tego, kto prowadził dany pojazd. Brak OC ujawniony przez np. policję skutkuje zatrzymaniem pojazdu oraz wysokimi karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.