Ubezpieczenie AC

Home »  Ubezpieczenie AC

UBEZPIECZENIE AC

Ubezpieczenie autocasco gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy nastąpi uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia wskutek:

1. Zderzenia z innym pojazdem;
2. Osobami, zwierzętami lub przedmiotami;
3. Działania osób trzecich;
4. Zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar;
5. Działania czynników termicznych lub chemicznych;
6. Gdy dojdzie do kradzieży pojazdu, lub części jego
wyposażenia, a także uszkodzenia pojazdu po kradzieży
lub próbie kradzieży.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w kraju i za granicą tj. na terytorium państw Europy oraz Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela i Tunezji.