Ubezpieczenie mieszkania i majątku

Home »  Ubezpieczenie mieszkania i majątku

PODSTAWOWE UBEZPIECZENIA PROPONOWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

Ubezpieczenie kierowane jest do osób chcących ubezpieczyć mienie znajdujące się w mieszkaniu – rozumianym jako lokal znajdujący się w bloku lub domu jednorodzinnym – oraz odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego. Ubezpieczającym może być zarówno właściciel mieszkania, jak i osoba, która je wynajmuje. Najemca lub wynajmujący może ubezpieczyć tylko własne mienie, bez konieczności ubezpieczania wszystkiego, co znajduje się w mieszkaniu.

PAKIET, KTÓRY PROPONUJEMY, OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE UBEZPIECZENIA:

1. ubezpieczenia wyposażenia mieszkania od pożaru i innych zdarzeń losowych,
2. ubezpieczenie wyposażenia mieszkania od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
4. ubezpieczającego na terenie posesji, na której znajduje się mieszkanie.